Logo Komunikacja Bez Barier

Nagrody Starosty Ciechanowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2021 roku o godz. 10 00 w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego zostały wręczone Nagrody Starosty Ciechanowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

nagrody dla nauczycieli.jpg

Przyznano nagrody następującym nauczycielom ze szkół i placówek, dla których Powiat Ciechanowski jest organem prowadzącym:

 1. Stanisław Szulc – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie;
 2. Robert Widacki - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie;
 3. Agnieszka Wichowska – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie;
 4. Przemysław Grochowski – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie;
 5. Wioletta Ostrowska-Żerek – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie;
 6. Joanna Maria Szerszeń - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie;                            
 7. Zbigniew Kocot – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie;
 8. Małgorzata Sobecka – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie;
 9. Dorota Potyrała – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie;
 10. Dorota Ruszkowska – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie;
 11. Bożena Mazińska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie;
 12. Wiesława Machul – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.

Serdecznie gratulujemy.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony