Logo Komunikacja Bez Barier

Odbyła się Gala Serc

25 czerwca 2021 roku w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie odbyła się Gala Serc. Uroczystość była doskonałą okazją do podkreślenia ważnej roli tych osób, firm, organizacji i instytucji, które przyczyniając się do walki z pandemią COVID-19, mają ogromne zasługi w działaniach na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców powiatu.

Gala Serc_foto.jpg

Podczas wydarzenia Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik oraz Starosta Powiatu Ciechanowskiego – pani Joanna Potocka-Rak wręczyli podziękowania w 6 kategoriach:

W KATEGORII Służba Zdrowia podziękowanie otrzymali dyrekcja, pracownicy, personel medyczny i pielęgniarski, a także ratownicy medyczni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

W KATEGORII Służby Mundurowe statuetki odebrali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego.

W KATEGORII Instytucje Publiczne wyróżnienia powędrowały do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filii w Ciechanowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

Wyróżnieni w KATEGORII Przedsiębiorcy to CEDROB S.A., Metaltech Piasecki s.j., Jarzyński Auto Serwis, QueQuality s.c. (Jakub Grabowski, Dawid Szynol), a także spółki miejskie: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.

W KATEGORII Osoby Publiczne i Organizacje Pozarządowe statuetki w kształcie serca trafiły do Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ciechanowie, pana Jacka Ozdoby – Posła na Sejm RP oraz pana Pawła Obermeyera – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Pan Leszek Kuzaj, pani Wiesława Krawczyk, pan Dariusz Szczygielski oraz pani Beata Kurek to wyróżnieni W KATEGORII Osoby Prywatne.

Specjalna, symboliczna statuetka – ogromne serce, które towarzyszyło nam na scenie przez cały wieczór, było formą podziękowania przedstawicielom wszystkich grup zawodowych, które zmagały się z utrudnieniami związanymi z pandemią: kasjerkom, fryzjerkom, kosmetyczkom, pracownikom branży gastronomicznej czy hotelarskiej.

Starosta Powiatu wręczyła również statuetkę panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za wszystkie działania podejmowane przez Urząd, które poprawiały bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ciechanowskiego podczas pandemii.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego odebrał od Zarządu Powiatu Ciechanowskiego akt nadania „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” w uznaniu dla szczególnych zasług dla rozwoju i promocji Powiatu Ciechanowskiego i jego mieszkańców.

Starosta Ciechanowski pani Joanna Potocka-Rak została odznaczona przez Marszałka medalem Pro Mazovia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie wystąpili Danuta Błażejczyk i Kamil Bijoś, którym towarzyszyli muzycy sesyjni pod kierownictwem Mariusza Dubrawskiego. Zaśpiewali utwory z wydanej przez Zarząd Powiatu płyty z polskimi utworami, z której całkowity dochód przeznaczony jest dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie. Starosta Ciechanowski pani Joanna Potocka-Rak wręczyła artystom wierzbowe – złote płyty jako formę uhonorowania za ich twórczość artystyczną i promowanie naszego powiatu.

Wydarzenie było organizowane przy współpracy z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie.

Serdecznie dziękujemy pani Bogumile Mikołajczak z restauracji Qbatura za przygotowanie cateringu.

Dziękujemy panu Markowi Zalewskiemu – artyście plastykowi za zaprojektowanie i wykonanie statuetki „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”, której forma nawiązuje do logo powiatu i dziewięciu gmin, które go tworzą.

Podziękowania składamy także firmie METALKUNSZT i jej właścicielowi – panu Adrianowi Krzywkowskiemu za projekt i wykonanie statuetek w kształcie serca, a także panu Emilowi Kanieckiemu z firmy Granity Kaniecki za wykonanie solidnych granitowych podstaw do statuetek.

 

fot. A. Mosakowski

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony