Logo Komunikacja Bez Barier

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego.

ogłoszenie.jpg
Powrót na początek strony