Podziękowanie Radnemu Rady Powiatu

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu Ciechanowskiego złożyliśmy podziękowania panu Mirosławowi Szymańczykowi - Radnemu Rady Powiatu VI kadencji. Podziękowaliśmy mu za dotychczasową współpracę i życzyliśmy dalszych sukcesów na gruncie prywatnym i zawodowym.

M.Szymańczyk.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony