Projekt "BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości"

„BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

BEM projekt.jpg

W ramach projektu uczniowie

- wyrównują braki edukacyjne z matematyki

- poszerzają swoją wiedzę  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- rozwiązują maturalne testy egzaminacyjne z matematyki, geografii, fizyki oraz z języka angielskiego,

-  rozwijają komunikację z zastosowaniem słownictwa zawodowego  w języku niemieckim i angielskim

- doskonalą umiejętności społeczne i inne  kompetencje miękkie, ważne w życiu dorosłym.

Zdobywają nowe kwalifikacje na kursach, zwiększając swoje szanse na rynku pracy:

- Kurs: Kierowca - operator wózka widłowego i pracownika magazynu z obsługą kasy fiskalnej

- Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

- Kurs specjalistyczny CISCO

- Kurs SEP

- Szkolenie ze stylizacji paznokci

- Szkolenie - Wizaż i pielęgnacja urody

- Zajęcia rozwijające z programowania, światłowodów i tworzenia stron internetowych

Na zajęciach wykorzystują zakupiony nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, które również odbywają się w soboty. Liczba uczestników projektu zwiększa się - planowano 300, jest ok. 500.

Więcej informacji na stronie http://zs1.com.pl/index.php/511

 

 

„BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski

Cel projektu: wyrównanie braków edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodniczych, językowych i specjalistycznych uczniów oraz zwiększenie efektów  w pracy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni i realizację dodatkowych zajęć/ projektów edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach programu wspomagania szkoły.

W ramach  projektu będą realizowane zadania z zakresu kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

W projekcie zostanie objętych wsparciem 350 uczniów i 10 nauczycieli.

 DLA UCZNIÓW

 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas pierwszych.
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania przyrodnicze i matematyczne uczniów klas drugich i trzecich.
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne: zajęcia z programowania, zajęcia ze światłowodów, zajęcia z tworzenia stron internetowych z elementami grafiki komputerowej.
 • Kursy w zakresie zdobywania przez młodzież dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

-     technik elektryk: kursy SEP, z obsługi mierników firmy Sonel,

-    technik logistyk: „Kierowca wózka jezdniowego i  pracownik magazynu z obsługą kas fiskalnych”

-    technik informatyk: CISCO CCNA

-   klasa mundurowa: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie „Wyborowy strzelec”

-  technik przemysłu mody: kurs wizażu i pielęgnacji urody, kurs stylizacji paznokci 

 • Dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego.
 • Zajęcia dla uczniów klas czwartych przygotowujące do matury z matematyki, fizyki, geografii i języka angielskiego.
 • Staże zawodowe u przedsiębiorców
 • Trening kompetencji miękkich i umiejętności uniwersalnych.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe.
 • Innowacyjny projekt edukacyjny „Wirtualne laboratoria logistyczno-spedycyjne i magazynowe” - technik logistyk.

Na kierunku technik przemysłu mody uczniowie będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawcy: w zakładzie krawieckim – dofinansowane w ramach projektu.

 DLA NAUCZYCIELI:

 • Szkolenie z obsługi mierników firmy Sonel
 • Kurs ze światłowodów
 • Akademia Grafiki Komputerowej
 • Szkolenie Microsoft z programowania
 • Kurs specjalistyczny z zakresu spedycji i transportu
 • Studia podyplomowe na kierunku związanym z przemysłem mody

 

Okres realizacji projektu: od 1 września2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 559 730,24 zł

Wartość ogółem: 1 949 662,80

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony