Projekt„Samorząd bez barier”

23.02.2022 r. zostało zainstalowane w Starostwie krzesło ewakuacyjne. Pracownicy odpowiedzialni za ewakuacje zostali profesjonalnie przeszkoleni w jego obsłudze.

fotel ewakuacyjny.jpg

To jest drugi sprzęt, ułatwiający zapewnienie dostępności, dzięki uczestnictwu w projekcie „Samorząd bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W listopadzie 2021 roku Starostwo bezpłatnie otrzymało stanowiskową pętlę indukcyjną, którą racjonalnie usprawnia, zapewniając poprawę dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami, a szczególnie dla osób posiadających aparaty słuchowe.

Oprócz przeszkolenia koordynatorów i pracowników obsługi Starostwa zrobiono bezpłatnie audyt, wynikiem czego powstał raport z audytu dostępności.

Cały czas pracujemy nad tym, aby Starostwo Powiatowe w Ciechanowie było samorządem bez barier.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony