Logo Komunikacja Bez Barier

Remont DP 1248W w m. Gołotczyzna

W dniu 24.11.2021 r. Generalny Wykonawca KOPTRANS planuje układanie warstwy ścieralnej nawierzchni.

logo PZD.PNG

W związku z tym droga na odcinku od skrzyżowania z ul.  Ciechanowską do ul. Piwnej w Gołotczyźnie będzie nieprzejezdna.

Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.

Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Powrót na początek strony