Ruszyła rekrutacja do Programu Lokalny Animator Sportu w 2023 roku.

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy prowadzi rekrutacje do programu Lokalny Animator Sportu 2023.

325348962_3888688021272221_5921257448578377529_n.jpg

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi rekrutacje do programu Lokalny Animator Sportu 2023. Celami Programu są:                 

  1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia
    i związanej z nim jakości życia;
  2. stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczeniaw zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;
  3. stworzenie ogólnodostępnej oferty sportowej skierowanej do dzieci i młodzieży w celuwyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziny;
  4. stworzenie narzędzia do szeroko rozumianej prewencji uzależnień, wykluczenia społecznego i innych problemów społecznych dotykających dzieci i młodzież;
  5. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;
  6. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania Programu, poprzez zobowiązanie JST do przeznaczania dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie Animatorów równorzędnej do przekazanej przez ministra właściwego ds. sportu i turystyki kwoty dofinansowania przez cały okres trwania zadania.

Szczegóły dotyczące projektu oraz niezbędne dokumenty Znajdziecie Państwo na stronie: https://programorlik.pl/dokumenty/

327403657_871444317241912_425693901222611495_n.jpg

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony