Logo Komunikacja Bez Barier

Spotkanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie

Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym to główny temat spotkania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

powiatowa rada bezpieczeństwa.jpg

Pod przewodnictwem Pana Marka Marcinkowskiego Wicestarosty Ciechanowskiego i Pana Grzegorza Grabowskiego sekretarza Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie, z udziałem przedstawicieli władz miejskich i gminnych, służb, inspekcji i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatu ciechanowskiego   obradowała  Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spotkanie zostało zorganizowane w trybie pilnym z inicjatywy Pani Joanny Potockiej-Rak Starosty Ciechanowskiego,  z uwagi na  trzy wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym do których  doszło w ostatnim okresie czasu w ciągu dróg krajowych nr 7 i 50.

Przedmiotem spotkania i jednocześnie głównym jego celem była szczegółowa analiza sytuacji na drogach zagrożonych wypadkowością, omówienie poszczególnych zdarzeń drogowych, wypracowanie wniosków podczas dyskusji oraz przekazanie rekomendacji  dla samorządów, służb i instytucji powiatowych i ponadpowiatowych  oraz podjęcie systemowych i skoordynowanych działań ukierunkowanych na ograniczenie zagrożenia w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.

W trakcie spotkania jego uczestnicy podnosili kwestie związane z zagrożeniem na innych odcinkach dróg i skrzyżowaniach, właściwym oznakowaniem ulic związanych z remontami, edukacją dzieci i młodzieży w kontekście uzyskiwania uprawnień do kierowania rowerem oraz zagrożeniami związanymi z nadchodzącym okresem wakacyjnym.  

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony