Zmarł Jerzy Szpojankowski

Wszystkim bliskim Pana Jerzego składamy kondolencje i wyrazy wielkiego współczucia.

Jerzy-Sz.png
Pan Jerzy Szpojankowski był wielkim człowiekiem, który przyczynił się do rozwoju kultury ludowej na terenie całego Powiatu Ciechanowskiego. Odnowił pamięć o ciechanowskim tańcu ludowym Kontro. Ponad 20 lat pełnił funkcję kierownika muzycznego i kapelmistrza Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, utworzył oraz dyrygował orkiestrze dętej „Trzech Pokoleń” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze.
Za swoją działalność na rzecz kultury i wychowywania nowych pokoleń muzyków został uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Podczas swojego ostatniego koncertu otrzymał specjalne podziękowania od Starosty Joanny Potockiej Rak i Dyrektora PCKiSz Anny Smolińskiej.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony