Oferta edukacyjna - szkoły ponadgimnazjalne

OFERTA EDUKACYJNA -  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonej
przez powiat ciechanowski na rok szkolny 2018/2019

 

I LICEUM  OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE
IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
W CIECHANOWIE
ul. 17 Stycznia 66
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 24 04

www.krasiniak.pl

I Liceum Ogólnokształcące

klasy o profilu:

 • humanistycznym
 • biologiczno - chemicznym
 • biologiczno - medycznym
 • matematyczno - geograficznym
 • matematyczno - informatycznym

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. GEN. JÓZEFA BEMA
ul. Powstanców Warszawskich 24
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 48 24
www.zs1.com.pl

Technikum nr 1

klasy kszałcące w zawodzie:

 • technik informatyk
 • technik elektryk
 • technik logistyk - specjalność wojskowa NOWOŚĆ !!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. ADAMA MICKIEWICZA
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów

tel. 23 672 34 48
www.zs2.com.pl

II Liceum Ogólnokształcące

klasy o profilu:

 • humanistyczno - prawnym
 • językowym
 • biologiczno - medycznym
 • matematyczno - fizycznym

Technikum nr 2

klasy kształcące w zawodzie:

 • technik ekonomista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik spedytor
 • technik obsługi turystycznej
 • kelner z obsługą turystyczno - pokładową

 


ZESPÓŁ  SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA

ul. Okrzei 6
06-400 Ciechanów

tel. 23 672 30 51
www.zs3.ciechanow.pl

III Liceum Ogólnokształcące

klasa o profilu:

 • rehabilitacja i rekreacja

Technikum nr 3


klasy kształcące w zawodzie:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechatronik
 • technik mechanik

Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 3


klasy kształcące w zawodzie:

 • wielozawodowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. STANISŁAWA PŁOSKIEGO
ul. Kopernika 7
06-400 Ciechanów

tel. 23 672 53 75
www.zst-ciechanow.pl


Technikum nr 4

klasy kształcące w zawodzie:

 • technik budownictwa
 • technik organizacji reklamy
 • technik geodeta
 • technik ochrony środowiska

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

klasy kształcące w zawodzie:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • wielozawodowa

 

MP/08.03.2018

Zalaczniki

Powrót na początek strony