Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przyznał środki na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przyznał środki w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

dotacje 2022.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony