Logo Tłumacza Migam

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa - w dniach od 5 do 29 marca 2019 roku

Na podstawie  Zarządzenia  Nr 7  Wojewody Mazowieckiego
z dnia  15  stycznia  2019  roku  na terenie powiatu ciechanowskiego
w dniach od 5  do 29 marca 2019 roku
przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska ma swoją  siedzibę
w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32
w lokalu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Komisja  pracuje w dni robocze w godzinach   8.00 – 14.00.
Telefon  kontaktowy 23 673 61 95.

Powrót na początek strony