Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Ciechanowskiego zostały utworzone cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Ciechanowie, Glinojecku, Grudusku i Gołyminie – Ośrodku.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.


PUNKTY NIEODPŁATNEJ   POMOCY PRAWNEJ

  NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO

 1) Punkt w   Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6

Adwokat – Łukasz Majewski
Radca prawny – Dorota Żbikowska

Harmonogram   dyżurów:
- poniedziałek - 8.00-12.00
- wtorek - 12.00-16.00
- środa - 12.00-16.00
- czwartek - 14.00-18.00
- piątek - 14.00-18.00

 

2) Punkt w Glinojecku, ul. Polna 2 C

Adwokat – Katarzyna Walczewska

zastępcy adwokata:
- adwokat - Szymon Dudek
- adwokat - Konrad Gąsiorowski

        Radca prawny - Grażyna Dolińska
zastępca radcy prawnego - radca prawny Adam Olszewski

Harmonogram   dyżurów:
- poniedziałek - 8.00-12.00
- wtorek -10.00-14.00
- środa - 12.00-16.00
- czwartek - 14.00-18.00
- piątek - 16.00-20.00


3) Punkt   w Grudusku, ul. Ciechanowska 54

Adwokat  - Edyta Kraszewska
zastępca adwokata - adwokat Bartłomiej Jagaczewski
Radca prawny - Adam Olszewski
zastępca radcy prawnego - radca prawny Grażyna Dolińska

Harmonogram   dyżurów:
- poniedziałek -  8.00-12.00
- wtorek - 10.00-14.00
- środa - 12.00-16.00
- czwartek -  14.00-18.00
- piątek - 13.00-17.00

 
4) Punkt w Gołyminie - Ośrodku, ul. Szosa Ciechanowska 8
 
Adwokat - Joanna Falęcka
Radca prawny - Joanna Kalinowska

Harmonogram   dyżurów:
- poniedziałek-  8.00-12.00
- wtorek -  10.00-14.00
- środa   - 12.00-16.00
- czwartek -  13.00-17.00
- piątek - 13.00-17.00

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w dziale:

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Powrót na początek strony