Logo Tłumacza Migam

Bezpłatna pomoc prawna

POWIAT CIECHANOWSKI
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
2020 ROK


Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 602 721 357
lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej 
pomocprawna@ciechanow.powiat.pl
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie:
poniedziałek 10.00 – 16.00
wtorek – piątek  9.00 – 15.00Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

HARMONOGRAM  DYŻURÓW:1) Punkt w Ciechanowie Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
– tel.602 721 357, pomocprawna@ciechanow.powiat.pl

Radca prawny – Dorota Żbikowska
Radca prawny – Adam Olszewski
Z-ca radcy prawnego – Magdalena Kalinowska
Z-ca radcy prawnego – Janusz Rykowski

- poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00
- wtorek        - od godz. 12.00 do godz. 16.00
- środa         - od godz. 12.00 do godz. 16.00
- czwartek     - od godz. 14.00 do godz. 18.00
- piątek         - od godz. 14.00 do godz. 18.00


2) Punkt w Glinojecku ul Polna 2C, 06-450 Glinojeck
tel:  602 721 357, pomocprawna@ciechanow.powiat.pl

Adwokat – Edyta Kraszewska
Adwokat – Anna Uznańska
Z-ca adwokata – Maciej Uznański

- poniedziałek –  od godz. 8.00 do godz. 12.00
- wtorek       - od godz. 10.00 do godz. 14.00
- środa        - od godz. 12.00 do godz. 16.00
- czwartek     - od godz. 14.00 do godz. 18.00
- piątek       - od godz. 14.00 do godz. 18.00


3) Punkt  w Grudusku , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
tel. 602 721 357,  pomocprawna@ciechanow.powiat.pl

Adwokat – Łukasz Majewski
z-ca adwokata – Wiktor Kołakowski 
Radca prawny – Sławomir Brzeziński
Z-ca radcy prawnego – Adam Olszewski

- poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00
- wtorek       - od godz. 13.00 do godz. 17.00
- środa       -  od godz. 12.00 do godz. 16.00
- czwartek     - od godz. 13.00 do godz. 17.00
- piątek       - od godz. 10.00 do godz. 14.00

4) Punkt w Gołyminie Ośrodku, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin Ośrodek
tel. 602 721 357,  pomocprawna@ciechanow.powiat.pl

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
- poniedziałek – od godz. 12.00 do godz. 16.00
- wtorek         – od godz. 12.00 do godz. 16.00
- środa          – od godz. 12.00 do godz. 16.00
- czwartek      – od godz. 12.00 do godz. 16.00
- piątek          – od godz. 08.00 do godz. 12.00


Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w dziale:

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Powrót na początek strony