Lista aktualności

 • 2023-03-29-www.jpg

  Ruszył nabór na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 434/392/23 w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

 • grafika informacyjna.png

  Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji. Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.

 • sesja.jpg

  Odbyła się LVIII Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

  27 marca 2023 roku o godzinie 13.00 odbyła się LVIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.

 • konkurs-szukamy-pasjonatów-kultury-ludowej.jpg

  Rusza nabór zgłoszeń do konkursu Radia dla Ciebie „Jawor – u źródeł kultury 2023"

  Jesteś twórcą ludowym z Mazowsza? Zgłoś się! Radio dla Ciebie zaprasza do udziału w eliminacjach do II Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury 2023”. Poszukiwani są pasjonaci kultury ludowej – artyści, którzy przyczyniają się do wzbogacania naszego dziedzictwa, oraz budują tożsamość naszego regionu.

 • 2023-03-23-plan-gospodarki-odpadami-www-v1.png

  Ruszają prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

  Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

 • bramy-powiatu-1-2023-www.jpg

  Najnowszy numer Bram Powiatu

  Otwieramy dla Państwa pierwszy numer „ Bram Powiatu” w 2023 roku. W tym wydaniu polecamy III część wspomnień o zespole Kolumbowie, który swoją działalnością rozsławił rodzinne miasto. Piszemy o symbolice wierzby, która jest charakterystycznym elementem krajobrazu mazowieckiego, o relacji Eugeniusza Małaczewskiego z wizyty na froncie pod Ciechanowem w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Swoją historię sportową opowiada znany trener, współtwórca sekcji podnoszenia ciężarów Mazovii Ciechanów Zdzisław Piotrowski natomiast Pani Marzena Kowalik wspomina czasy powstania styczniowego przez pryzmat wydarzeń rodzinnych w artykule „Vinctis non victis”.

 • SG_07799.JPG

  Rozstrzygnięcie VII powiatowej edycji konkursu "Wydajemy Własną Książkę"

  W dniu 22 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się uroczystość finałowa VII powiatowej edycji konkursu „Wydajemy Własną Książkę”. Konkurs honorowym patronatem objął Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Jan Andrzej Kaluszkiewicz Starosta Powiatu Ciechanowskiego oraz Pani Janina Janakakos-Szymańska, Prezes Oddziału Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. W uroczystościach uczestniczyli Pan Starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz wraz z Wicestarostą Markiem Marcinkowskim, którzy wręczyli ufundowane nagrody rzeczowe.

 • 2023-04-03-dofinansowanie-dla-OSP-www-v1.png

  "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - edycja 2023"

  Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 42/2023 z dnia 17 marca 2023 r. uchwalił regulamin kolejnej edycji programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - edycja 2023" dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego.

 • 2023-03-22-NFZ-zdrowy-senior-jest-aktywny-www-v2.jpg

  "Zdrowy Senior jest aktywny" spotkanie profilaktyczno-zdrowotne

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe w Ciechanowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu profilaktyczno-zdrowotnym " Zdrowy Senior jest aktywny". które odbędzie się w dniu 22 marca 2023 r. w godz. 13:00-15:00 w sali konferencyjnej ( parter) Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony