Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

INFORMACJA
dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  dla młodzieży
prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2017/2018       Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2017/2018 odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji. Elektroniczny system naboru zyskał aprobatę kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w latach ubiegłych. Zapewnia maksymalną ochronę danych osobowych, przejrzystość procedur oraz wiarygodność systemu rekrutacji. Lista przyjętych do szkoły jest generowana przez system, do którego nikt nie ma dostępu. Decydującym kryterium o przyjęciu ucznia do wymarzonej szkoły jest suma punktów uzyskanych za oceny na egzaminie końcowym dla gimnazjalistów, za oceny na świadectwie gimnazjalnym oraz za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.
Rejestracja (zakładanie kont) w systemie elektronicznej rekrutacji przez gimnazjalistów, kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych odbywa się samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum

od dnia 8 maja 2017 roku od godz. 10:00
do dnia 19 maja 2017 roku do godz. 15:00na  STRONIE  INTERNETOWEJ SYSTEMU pod adresem: 

https://ciechanow.edu.com.pl/kandydat/app/


„Oferta edukacyjna” oraz szczegółowy „Harmonogram działań gimnazjalisty – kandydata do szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji na rok szkolny 2017/2018” znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, pod adresem:   www.ciechanow.powiat.pl
Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły oraz układa listę wybranych oddziałów w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego (dowolna liczba oddziałów).
Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia oraz techników, po przyjęciu do wybranej przez siebie szkoły musi uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
      W systemie elektronicznym znajduje się szczegółowa oferta szkół, w której przedstawiono:
-    liczbę oraz rodzaj nowo tworzonych oddziałów w poszczególnych szkołach
-    ewentualne wymagania dotyczące minimalnej oraz maksymalnej ilości punktów   
     decydujących o zakwalifikowaniu się do danego oddziału
-    ilość miejsc w danym oddziale
-    informację o charakterystyce danego oddziału, przedmiotach nauczanych   
     programem rozszerzonym, itp.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w załączeniu.

MP/24.04.2017

Powrót na początek strony