Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia

Od 30 marca 2022 roku realizowana jest kolejna edycja programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. Realizatorem Programu, wybranym w drodze konkursu ofert, jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

szkoła rodzenia.jpg

Program skierowany jest do kobiet ciężarnych od 26 tygodnia ciąży (w szczególności do kobiet będących po raz pierwszy w ciąży) zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego oraz ich współmałżonków, partnerów.

Celem Programu jest zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców z zakresu ciąży, porodu i połogu, a także opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. W ramach Programu prowadzone są zajęcia edukacyjne (teoretyczne i praktyczne). Jeden cykl obejmuje osiem spotkań dwugodzinnych. Zajęcia odbywają się w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji w Ciechanowie, przy ul. Okrzei 8 we wtorki, środy lub czwartki w godzinach 17.00–19.00 (ostatnie spotkanie - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2).

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w ćwiczeniach prowadzonych w ramach Szkoły Rodzenia (zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć).  

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonu 23 673 05 70, 23 673 03 81 i 795 576 984 w godzinach 10.00–18.00.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony