Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

  


Otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.

Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są
na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej


Ważne strony dla organizacji pozarządowych:

www.pozytek.gov.pl/

  www.boris.org.pl  /  www.dialog.mazovia.pl

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonuje:


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 WYKAZ  STOWARZYSZEŃ

WYKAZ  FUNDACJI

dane w powyższych wykazach udostępnione zostały z ewidencji stowarzyszeń i fundacji
działających na terenie powiatu ciechanowskiego

 

 

Powrót na początek strony