Logo Komunikacja Bez Barier

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej pod tytułem „Igrzyska młodzieży szkolnej” złożonej przez Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska

Oferta realizacji zadania publicznego


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej pod tytułem „Zaduszkowy wieczór z poezją 2021” złożonej przez Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich

Oferta realizacji zadania publicznego


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Ochrona zdrowia pod tytułem „Powiatowa Gala Honorowego Krwiodawstwa” złożonej przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Oferta realizacji zadania publicznego


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Ochrony zdrowia pod tytułem „Punkt informacyjno-konsultacyjny – METANOIA – filia Ciechanów” złożonej przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne
METANOIA.

Oferta realizacji zadania publicznego


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej pod tytułem „Udział drużyny seniorów w 1 rundzie rozgrywek 1 ligi piłki nożnej” złożonej przez Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy ,,Jurand”.

Oferta realizacji zadania publicznego


Konsultacje rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała nr 193/2021

Załącznik do Uchwały nr 193/2021


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Jubileusz OSP Przywilcz” złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przywilczu

Oferta realizacji zadania publicznego


Konsultacje zmian rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała nr 112/2021

Projekt Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2021

Uchwała 28/2021

Załącznik do Uchwały 28/2021

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego

Ogłoszenie

Uchwała nr 202/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok

Uchwała 202/2020

WZÓR UMOWY do uchwały 202/2020

Wzór oferty

zał_Ogłoszenie do uchw 202/2020Konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Szczegóły w  Biuletynie Informacji Publicznej

Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ważne strony dla organizacji pozarządowych:

www.pozytek.gov.pl/

  www.boris.org.pl  /  www.dialog.mazovia.pl

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonuje:


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 WYKAZ  STOWARZYSZEŃ

WYKAZ  FUNDACJI

dane w powyższych wykazach udostępnione zostały z ewidencji stowarzyszeń i fundacji
działających na terenie powiatu ciechanowskiego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

 

Powrót na początek strony