Informacja na temat organizacji ruchu w m. Obrąb

28 kwietnia 2022 r. od godzin rannych, po wcześniejszym wprowadzeniu zmienionej czasowej organizacji ruchu, planowane jest przywrócenie możliwości korzystania z mostu w m. Obrąb.

informacja.jpg

PZD w Ciechanowie podjął ekspresowe działania dotyczące oceny stanu
technicznego mostu w m. Obrąb. Uprawniony inżynier z zakresu budowy dróg i
mostów wydał ocenę techniczną w której stwierdza, że czasowe osłabienie
konstrukcji mostu w postaci braku 22 szt. poprzecznic nie wpływa w sposób
znaczący na nośność mostu.

Ocena techniczna przewiduje możliwość przywrócenia obiektu do eksploatacji
przy zwężeniu do jednego pasa ruchu, środkiem mostu z ruchem wahadłowym.

W oparciu o ekspertyzę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
wydał decyzję :

- nakazującą wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu uszkodzeń na
moście w terminie do 31.05.2022 r.

- dopuszczającą warunkowe przywrócenie mostu do eksploatacji zgodnie z
zaleceniami zawartymi w ocenie technicznej.

W związku z powyższym w dniu 28.04.2022 r. (czwartek) od godzin rannych, po
wcześniejszym wprowadzeniu zmienionej czasowej organizacji ruchu, planujemy
przywrócić możliwość korzystania z mostu w m. Obrąb.

Jednocześnie trwają działania mające na celu wyłonienie wykonawcy naprawy
mostu, aby jego funkcjonalność została do 31.05.2022 w pełni przywrócona.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony