Logo Komunikacja Bez Barier

Numery telefonów

STAROSTWO POWIATOWE

W CIECHANOWIE

UL. 17 STYCZNIA 7,  06-400 CIECHANÓW

Centrala Telefoniczna
tel. 729-055-900

Biuro Podawcze
tel. 729-055-955

Recepcja
tel. 729-055-964

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Dorota Tartas
Kierownik Wydziału
729-055-970
Referat Obsługi Starostwa
Anna Szymańska - Szarlak Starszy Inspektor 729-055-942
Małgorzata Szczepańska Inspektor 729-055-942
Damian Trzęsiel Pomoc administracyjna 729-055-941
Michał Wichowski Pomoc administracyjna 729-055-941
Referat Informatyzacji Starostwa
Maciej Pielech Kierownik Referatu 729-055-945
Marcin Karpiński Informatyk   729-055-945
Paweł Rólka Pomoc administracyjna  729-055-945
Małgorzata Godlewska Główny Specjalista 729-055-945
Referat ds. Archiwum Zakładowego
Iwona Kuklińska Pomoc administracyjna 729-055-944
Wojciech Łyszkowski Pomoc administracyjna 729-055-944
Kamil Sierpiński Pomoc administracyjna 729-055-944
Aneta Grabowska Starszy Inspektor 729-055-944

 

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Agnieszka  Goździewska

Kierownik Wydziału

731-055-769
Sylwia Kowalska

Pomoc administracyjna

731-055-769

WYDZIAŁ  ADMINISTRACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Barbara Sierpińska
Kierownik Wydziału
729-055-951
Ewelina Goryszewska Inspektor 729-055-959
Agnieszka Artyszuk Specjalista 729-055-959
Leszek Sokolnicki Goniec 729-055-955
Biuro Obsługi Mieszkańców
Bogumiła Żurawska Podinspektor 729-055-955
Beata Kamińska Główny specjalista 729-055-955
Monika Dąbrowska Referent 729-055-955
Ewelina Goryszewska Inspektor  (Sekretariat) 729-055-959
Agnieszka Artyszuk Specjalista  (Sekretariat) 729-055-959
Katarzyna Rydzewska Referent 729-055-964
Magdalena Deonizjak Referent 729-055-964
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Joanna Janowska Inspektor 729-055-954
Anna Ratkowska Inspektor    729-055-954
Marlena Rydel Pomoc administracyjna 729-055-954
Monika Kucińska Referent 729-055-954

 

Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba Stanowisko

Telefon

 

Beata Kania Główny specjalista 729-055-952
Bożena Gburzyńska-Długołęcka Główny specjalista 729-055-953

WYDZIAŁ KONTROLI

Osoba Stanowisko


Telefon

Alicja Hoffman Kierownik Wydziału 729-055-963
Marzena Mysiakowska Podinspektor 729-055-934
Ewa Smolińska Główny specjalista 729-055-957

WYDZIAŁ  GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba Stanowisko


Telefon

Ewa Tyjeńska-Makowska Kierownik Wydziału
729-055-918
Grażyna Łęgowska Podinspektor 729-055-967
Małgorzata Chrostek Podinspektor 729-055-905  
Beata Pyrzyńska Główny specjalista 729-055-906
Joanna Stryjewska Specjalista 729-055-907
Anna Szóstek Główny specjalista 729-055-906

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba

Stanowisko Telefon
Anna Kopka Kierownik
Michał Smoliński Główny specjalista 729-055-916
Janusz Główka Główny specjalista 729-055-917
Barbara Pienicka Podinspektor 729-055-909

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficzno - Geodezyjnej

Andrzej Gronowski Kierownik Oddziału 729-055-915
Małgorzata Czyżyk Główny specjalista 729-055-912
Dariusz Kocięcki Inspektor 729-055-911
Irmina  Milewska Główny specjalista 729-055-910
Teresa Starzyk Główny specjalista 729-055-914
Magdalena Bębas Specjalista 729-055-913
Ewa Maruszewska Pomoc administracyjna 729-055-911

 

WYDZIAŁ  POZYSKIWANIA FUNDUSZY I WSPIERANIA ROZWOJU

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna Staniszewska
Kierownik Wydziału 729-055-950

Referat Pozyskiwania Funduszy

 

Referat ds. Wspierania Rozwoju Jednostek Powiatu i Gmin

Kaja Szymańska  Pomoc administracyjna 729-055-950

WYDZIAŁ PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna  Bartołd
Kierownik Wydziału 729-055-946
Grażyna Czerwińska Główny specjalista 729-055-947
Karolina Chrzanowska Inspektor 729-055-947
Monika Chylińska Inspektor 729-055-947
Powiatowe Biuro Seniora
Katarzyna Pomianowska Podinspektor 729-055-958

 

WYDZIAŁ  ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Osoba

Stanowisko Telefon
Małgorzata Bola Kierownik Wydziału 729-055-927
 Referat Geologii i Ochrony Środowiska
Anna Dołęgowska Kierownik Referatu 729-055-925
Małgorzata Kurnal Główny specjalista 729-055-926
Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Joanna Podgórska Główny specjalista 729-055-925
Danuta Tomporowska Inspektor 729-055-908

WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Osoba

Stanowisko Telefon
Karol Szczepaniak
Kierownik Wydziału 729-055-969
Michał Głowacki Podinspektor 729-055-961
Regina Grabowska Główny specjalista  729-055-961
Joanna Kowalska Główny specjalista  729-055-960
Anna Ratkowska Inspektor 729-055-961
 Referat ds. Zarządzania Kryzysowego
Osoba Stanowisko Telefon
Wojciech Malinowski Kierownik Referatu 729-055-960

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I INWESTYCJI

Andrzej Kalinowski Kierownik Wydziału 729-055-922

 

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Osoba Stanowisko Telefon
Ewelina Bielska Kierownik Referatu 729-055-923
Anna Chodacz Główny Specjalista 729-055-921
Małgorzata Gołębiewska Główny Specjalista 729-055-921
Joanna Król Główny Specjalista 729-055-920
Olga Piasecka Podinspektor 729-055-920
Katarzyna Piotrowska Pomoc administracyjna 729-055-921
Edyta Żmijewska Pomoc administracyjna 729-055-920

Referat Inwestycji i Drogownictwa

Osoba Stanowisko Telefon
Tomasz Podsiadlik Kierownik Referatu 729-055-928
Agnieszka Plebaniak Referent 729-055-943
Aleksandra Maliszewska Pomoc administracyjna 729-055-943

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Osoba

Stanowisko Telefon
Wojciech Rykowski Członek Zarządu Powiatu 729-055-904
Karol Makijonko
Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-901
Iwona Gołębiewska Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Renata Kośminska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Barbara Przybylska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Danuta Skibicka Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Marlena Kamińska Podinspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Anna Zawada Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Katarzyna Żerdziewska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Mariusz Przybyszewski Podinspektor/Rejestracja pojazdów/Licencje na przewozy 729-055-901/729-055-903
Ewa Rudzińska Inspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Jacek Ryziński Specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Agnieszka Gołąb Referent 729-055-901
Adam Żochowski Podinspektor 729-055-901
Ewa Nadaj Pomoc administracyjna 729-055-901

 

WYDZIAŁ  FINANSOWY 

Osoba

Stanowisko Telefon
Renata Sosnowska Kierownik Wydziału
 729-055-935
Elżbieta Jaszczak Pomoc administracyjna 729-055-933
Iwona Kowalska Inspektor 729-055-939
Katarzyna Markowska Główny specjalista 729-055-936
Joanna Potyrała Inspektor 729-055-939
Wioletta Psket Inspektor 729-055-934
Weronika Książek Podinspektor 729-055-934
Beata Czaplicka Główny specjalista 729-055-939
Joanna Wachol Główny specjalista 729-055-933
Ewa Zawadzka Podinspektor 729-055-938
Magdalena Jastrzębska Inspektor 729-055-938
Agnieszka Kęsik-Paliwoda Inspektor 729-055-938

WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Grzegorz Grabowski Kierownik Wydziału
Ewa Godlewska-Sowa Główny specjalista

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Osoba

Stanowisko

Telefon
Janusz Szymanik
 Audytor Wewnętrzny 729-055-956

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Dawid Łukaszewski
Inspektor Ochrony Danych 729-055-949

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Jolanta Przybyłowska Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych - Główny Specjalista
729-055-932


 
 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Osoba

Stanowisko

Telefon
Wojciech Bogdan Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów 729-055-924

pok. 126

poniedziałek - 8.00-16.00

wtorek - 8.00-16.00

środa - 8.00-16.00

czwartek - 8.00-14.00

Powrót na początek strony