Numery telefonów

STAROSTWO POWIATOWE

W CIECHANOWIE

UL. 17 STYCZNIA 7,  06-400 CIECHANÓW

Centrala Telefoniczna
tel. 729-055-900

Biuro Podawcze
tel. 729-055-955

Recepcja
tel. 729-055-964

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Dorota Tartas
Kierownik Wydziału
729-055-970
Referat Obsługi Starostwa
Małgorzata Szczepańska Inspektor 729-055-942
Piotr Talak Pomoc administracyjna 729-055-941
Michał Wichowski Kierowca 729-055-941
Referat Informatyzacji Starostwa
Maciej Pielech Kierownik Referatu 729-055-945
Marcin Karpiński Informatyk   729-055-945
Paweł Rólka Informatyk 729-055-945
Małgorzata Godlewska Główny Specjalista 729-055-945
Referat ds. Archiwum Zakładowego
Iwona Kuklińska Pomoc administracyjna 729-055-944
Wojciech Łyszkowski Pomoc administracyjna 729-055-944
Aneta Grabowska Główny Specjalista 729-055-944

 

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Agnieszka  Goździewska

Kierownik Wydziału

731-055-769
Sylwia Kowalska

Inspektor

731-055-769

WYDZIAŁ  ADMINISTRACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Barbara Sierpińska
Kierownik Wydziału
729-055-951
Agnieszka Artyszuk Główny Specjalista 729-055-959
Leszek Sokolnicki Goniec 729-055-955
Biuro Obsługi Mieszkańców
Bogumiła Żurawska Podinspektor 729-055-955
Beata Kamińska Główny specjalista 729-055-955
Katarzyna Rydzewska Referent 729-055-964
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Joanna Janowska Główny specjalista 729-055-954
Marlena Nowotka Podinspektor 729-055-954

 

Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba Stanowisko

Telefon

 

Beata Kania Główny specjalista 729-055-952
Bożena Gburzyńska-Długołęcka Główny specjalista 729-055-953

WYDZIAŁ KONTROLI

Osoba Stanowisko


Telefon

Alicja Hoffman Kierownik Wydziału 729-055-963
Marzena Mysiakowska Starszy Inspektor 729-055-934
Ewa Smolińska Główny specjalista 729-055-957

WYDZIAŁ  GEODEZJI

Osoba Stanowisko


Telefon

Ewa Tyjeńska-Makowska Kierownik Wydziału
729-055-918
Małgorzata Chrostek Podinspektor 729-055-905  
Joanna Stryjewska Starszy Inspektor 729-055-907
Monika Dąbrowska Podinspektor 729-055-906
Magdalena Miączyńska
Podinspektor 729-055-906
Karolina Rzeczkowska Podinspektor 729-055-906

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba

Stanowisko Telefon
Anna Kopka Kierownik
Anna Szymańska-Szarlak Zastępca Kierownika
Michał Smoliński Główny specjalista 729-055-916
Janusz Główka Główny specjalista 729-055-917
Barbara Pienicka Podinspektor 729-055-909

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficzno-Geodezyjnej

Andrzej Gronowski Kierownik Wydziału 729-055-915
Małgorzata Czyżyk Główny specjalista 729-055-912
Dariusz Kocięcki Inspektor 729-055-911
Irmina  Milewska Główny specjalista 729-055-910
Magdalena Bębas Inspektor 729-055-913
Ewa Maruszewska Pomoc administracyjna 729-055-911

 

WYDZIAŁ  POZYSKIWANIA FUNDUSZY I WSPIERANIA ROZWOJU

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna Staniszewska
Kierownik Wydziału 729-055-950

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy

Dorota Noremberg Specjalista 729-055-950

 Referat ds. Wspierania Rozwoju Jednostek Powiatu i Gmin

Kaja Szymańska Referent 729-055-950

WYDZIAŁ PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna  Bartołd
Kierownik Wydziału 729-055-946
Grażyna Czerwińska Główny specjalista 729-055-947
Monika Chylińska Inspektor 729-055-947
Arkadiusz Kuźniewski Referent grafik komputerowy 729-055-947
Agnieszka Łukaszewska Pomoc administracyjna 729-055-947
Powiatowe Biuro Seniora
Katarzyna Pomianowska Inspektor 729-055-958

 

WYDZIAŁ  ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Osoba

Stanowisko Telefon
Małgorzata Bola Kierownik Wydziału 729-055-927
Anna Dołęgowska

Główny Specjalista

(zakres geologii, rekultywacji gruntów, gospodarki odpadami)

729-055-926
Małgorzta Kurnal

Główny Specjalista

(zakres ochrony środowiska, wydawania kart wędkarskich,  rejestracji jednostek pływających)

729-055-926
Joanna Podgórska

Główny Specjalista

(zakres rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody)

729-055-925
Danuta Tomporowska

Główny Specjalista

(zakres ochrony gruntów rolnych)

729-055-908

WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Osoba

Stanowisko Telefon
Karol Szczepaniak
Kierownik Wydziału 729-055-969
Artur Grabowski Zastępca Kierownika 729-055-961
Joanna Kowalska Główny specjalista  729-055-960
Michał Głowacki Podinspektor 729-055-961
Olena Szkoła Pomoc administracyjna 729-055-961
Ewelina Goryszewska Inspektor 729-055-961
 Referat ds. Zarządzania Kryzysowego

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I INWESTYCJI

Andrzej Kalinowski Kierownik Wydziału 729-055-922

 

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Osoba Stanowisko Telefon
Ewelina Bielska Kierownik Referatu 729-055-923
Anna Chodacz Główny Specjalista 729-055-921
Małgorzata Gołębiewska Główny Specjalista 729-055-921
Joanna Król Główny Specjalista 729-055-920
Olga Piasecka Podinspektor 729-055-920
Edyta Żmijewska Referent 729-055-920
Ewa Kowalska Referent 729-055-920
Kamila Ostasz Pomoc administracyjna 729-055-920

Referat Inwestycji i Drogownictwa

Osoba Stanowisko Telefon
Kierownik Referatu 729-055-928
Agnieszka Gmurczyk Starszy Inspektor 729-055-943
Aleksandra Brojek Pomoc administracyjna 729-055-943

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Osoba

Stanowisko Telefon
Wojciech Rykowski Członek Zarządu Powiatu 729-055-904
Karol Makijonko
Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-901
Iwona Gołębiewska Starszy Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Renata Kośminska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Barbara Przybylska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Danuta Skibicka Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Marlena Kamińska Inspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Anna Zawada Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Katarzyna Żerdziewska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Ewa Rudzińska Starszy Inspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Ewa Nadaj Referent 729-055-901

 

WYDZIAŁ  FINANSOWY 

Osoba

Stanowisko Telefon
Renata Sosnowska Kierownik Wydziału
 729-055-935
Elżbieta Jaszczak Pomoc administracyjna 729-055-933
Iwona Kowalska Starszy Inspektor 729-055-939
Katarzyna Markowska Główny specjalista 729-055-936
Joanna Potyrała Starszy Inspektor 729-055-939
Wioletta Psket Starszy Inspektor 729-055-934
Weronika Książek Inspektor 729-055-934
Beata Czaplicka Główny specjalista 729-055-939
Joanna Wachol Główny specjalista 535-518-116
Anna Lazarska Pomoc administracyjna 729-055-938
Magdalena Jastrzębska Starszy Inspektor 729-055-938
Agnieszka Kęsik-Paliwoda Starszy Inspektor 535 518 250

WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna Ratkowska
Kierownik Wydziału
729-055-940
Adrian Brzozowski Starszy inspektor 729-055-941
Marzanna Bielawska Pomoc administracyjna (Ośrodek Felinoterapii) 731-055-768

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Osoba

Stanowisko

Telefon
 Adam Wróblewski
 Audytor Wewnętrzny

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Dawid Łukaszewski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
729-055-949

 

GEODETA POWIATOWY

Osoba

Stanowisko

Telefon
Jarosław Kobyliński
Geodeta Powiatowy
729-055-919

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Jolanta Przybyłowska Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych - Główny Specjalista
729-055-932


 
 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Osoba

Stanowisko

Telefon
Wojciech Bogdan Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów 729-055-924

pok. 126

poniedziałek - 8.00-16.00

wtorek - 8.00-16.00

środa - 8.00-16.00

czwartek - 8.00-14.00

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony