Telefony Starostwa Powiatowego

STAROSTWO POWIATOWE

W CIECHANOWIE

UL. 17 STYCZNIA 7,  06-400 CIECHANÓW

Joanna Marzena Pszczółkowska  - Sekretarz Powiatu
tel. 23 672 54 15

Hanna Dworecka  - Skarbnik Powiatu

tel. 23 673 46 38


WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Bernadeta Markowicz Kierownik Wydziału
Referat Zamówień Publicznych
Agnieszka  Goździewska główny specjalista
Referat Obsługi Starostwa
Wojciech Malinowski kierownik referatu
Andrzej Borowy główny specjalista
Ewelina Goryszewska referent 23 672 34 85
Aneta Grabowska specjalista
Referat Informatyzacji Starostwa
Dariusz Damaz Kierownik referatu 23 672 59 04
Archiwum Zakładowe

 WYDZIAŁ  ADMINISTRACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Biuro Obsługi Mieszkańców
Bogumiła Żurawska podinspektor 23 672 54 15
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Joanna Janowska specjalista 23 673 46 39
Anna Ratkowska specjalista 23 673 46 39

 

REFERAT DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Sylwia Czaplicka inspektor 23 673 25 80
Beata  Kamińska główny specjalista 23 673 25 80

STANOWISKO DS. KONTROLI

Osoba Stanowisko


Telefon

Barbara Kowalska główny specjalista ds. kontroli 23 673 60 37
Ewa  Smolińska główny specjalista ds. kontroli 23 672 37 61

WYDZIAŁ  GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba Stanowisko


Telefon

Ewa  Smyk
Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału 23 672 38 56
Ewa Tyjeńska-Makowska Zastępca Kierownika Wydziału 23 672 14 37
Joanna  Stryjewska referent 23 673 25 89
Małgorzata Chrostek podinspektor 23 672 14 37
Janusz Główka główny specjalista 23 673 25 90
Barbara Pienicka podinspektor 23 672 14 37
Beata Pyrzyńska główny specjalista 23 673 25 89
Michał Smoliński główny specjalista 23 673 25 90
Anna Szóstek główny specjalista 23 673 25 89
Danuta Tomporowska główny specjalista 23 672 14 37

 

Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego

Andrzej Gronowski Kierownik Oddziału 23 673 24 88
Małgorzata Czyżyk główny specjalista 23 673 24 91
Grażyna Gołębiewska główny specjalista 23 673 24 94
Dariusz Kocięcki inspektor 23 671 14 81
Irmina  Milewska główny specjalista 23 673 24 94
Teresa Starzyk główny specjalista 23 673 26 22
Magdalena Bębas referent 23 673 26 22

 

 WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY  I SPORTU

 

Osoba

Stanowisko Telefon
Marek  Marcinkowski
Kierownik Wydziału 23 673 26 00
Anna Badda inspektor 23 673 26 00
Lucyna Borowik główny specjalista 23 673 26 00
Marzena Justyna Mysiakowska podinspektor 23 673 26 00
Katarzyna Rybczyńska-Pszczółkowska specjalista 23 673 26 00

 

WYDZIAŁ  POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I WSPIERANIA ROZWOJU
JEDNOSTEK POWIATU I GMIN

Osoba

Stanowisko

Telefon
Zbigniew Ptasiewicz p.o. Kierownika Wydziału 23 673 26 02
Małgorzata Godlewska główny specjalista 23 672 26 02
Przemysław Iwański główny specjalista 23 673 26 02
Jakub Pszczółkowski główny specjalista

 

WYDZIAŁ PROMOCJI POWIATU I WSPIERANIA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna  Bartołd
 Kierownik Wydziału
Małgorzata Penda główny specjalista 23 673 44 89
Grażyna Czerwińska główny specjalista 23 673 44 89

WYDZIAŁ  ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Osoba

Stanowisko Telefon
Małgorzata Bola kierownik Wydziału 23 673 26 01
Tomasz Podsiadlik zastępca kierownika Wydziału 23 673 26 01
Anna Dołęgowska podinspektor 23 673 25 81
Małgorzata Kurnal specjalista 23 673 26 01
Joanna Podgórska główny specjalista 23 673 25 81

 

WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Osoba

Stanowisko Telefon
Arkadiusz  Muszyński kierownik Wydziału 23 673 61 95
Michał Głowacki podinspektor 23 673 61 95
Regina Grabowska główny specjalista 23 673 46 97
Joanna Kowalska główny specjalista 23 673 61 95
Krzysztof Radoń główny specjalista 23 673 46 97

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Grażyna Gesek Kierownik Wydziału 23 673 25 82
Ewelina Bielska specjalista 23 673 26 11
Małgorzata Gołębiewska specjalista 23 673 26 21
Anna Chodacz specjalista 23 673 26 21
Joanna Król specjalista 23 673 26 11

 

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Osoba

Stanowisko Telefon
Wojciech Rykowski Członek Zarządu Powiatu
p.o. Kieronika Wydziału
23 672 50 45
Iwona Gołębiewska inspektor 23 673 59 76
Renata Kośminska główny specjalista 23 672 33 30
Karol Makijonko podinspektor 23 672 33 30
Wiktor Oracz główny specjalista 23 672 25 20
Barbara Przybylska inspektor 23 672 33 30
Danuta Skibicka inspektor 23 673 59 76
Marlena Sosnowska specjalista 23 672 33 30
Anna Zawada inspektor 23 673 59 76
Katarzyna Żerdziewska inspektor 23 672 33 30
Mariusz Przybyszewski podinspektor 23 672 33 30
Ewa Rudzińska specjalista 23 672 33 30
Jacek Ryziński specjalista 23 672 33 30

 

WYDZIAŁ  FINANSOWY 

Osoba

Stanowisko Telefon
   
Elżbieta Cejmer inspektor 23 673 26 12
Elżbieta Jaszczak podinspektor 23 673 46 38
Iwona Kowalska inspektor 23 672 23 12
Katarzyna Markowska inspektor 23  673 65 12
Joanna Potyrała specjalista 23 673 23 12
Wioletta Psket inspektor 23 673 60 37
Elżbieta Radomska podinspektor 23 673 65 12
Renata Sosnowska główny specjalista 23 673 46 38
Barbara Urbańska podinspektor 23 673 60 37
Joanna Wachol główny specjalista 23 673 46 38

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Osoba

Stanowisko

Telefon
Janusz Szymanik
 audytor wewnętrzny

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Osoba

Stanowisko

Telefon
Stanisław  Wikliński  Powiatowy rzecznik konsumentów 23 673 27 99

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Dariusz Damaz inspektor ochrony danych

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Jolanta Przybyłowska Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych 23 673 25 92


 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSZTAŁTOWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon

 

 

 

Powrót na początek strony