Numery telefonów

STAROSTWO POWIATOWE

W CIECHANOWIE

UL. 17 STYCZNIA 7,  06-400 CIECHANÓW

Centrala Telefoniczna
tel. 729-055-900

Biuro Podawcze
tel. 729-055-955

Recepcja
tel. 729-055-964

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Dorota Tartas
Kierownik Wydziału
729-055-970
Referat Obsługi Starostwa
Małgorzata Szczepańska Inspektor 729-055-942
Damian Trzęsiel Pomoc administracyjna 729-055-941
Piotr Talak Pomoc administracyjna 729-055-941
Michał Wichowski Kierowca 729-055-941
Referat Informatyzacji Starostwa
Maciej Pielech Kierownik Referatu 729-055-945
Marcin Karpiński Informatyk   729-055-945
Paweł Rólka Informatyk 729-055-945
Małgorzata Godlewska Główny Specjalista 729-055-945
Referat ds. Archiwum Zakładowego
Iwona Kuklińska Pomoc administracyjna 729-055-944
Wojciech Łyszkowski Pomoc administracyjna 729-055-944
Aneta Grabowska Starszy Inspektor 729-055-944

 

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Agnieszka  Goździewska

Kierownik Wydziału

731-055-769
Sylwia Kowalska

Inspektor

731-055-769

WYDZIAŁ  ADMINISTRACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Barbara Sierpińska
Kierownik Wydziału
729-055-951
Agnieszka Artyszuk Główny Specjalista 729-055-959
Leszek Sokolnicki Goniec 729-055-955
Biuro Obsługi Mieszkańców
Bogumiła Żurawska Podinspektor 729-055-955
Beata Kamińska Główny specjalista 729-055-955
Katarzyna Rydzewska Referent 729-055-964
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Joanna Janowska Główny specjalista 729-055-954
Marlena Nowotka Podinspektor 729-055-954

 

Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba Stanowisko

Telefon

 

Beata Kania Główny specjalista 729-055-952
Bożena Gburzyńska-Długołęcka Główny specjalista 729-055-953

WYDZIAŁ KONTROLI

Osoba Stanowisko


Telefon

Alicja Hoffman Kierownik Wydziału 729-055-963
Marzena Mysiakowska Podinspektor 729-055-934
Ewa Smolińska Główny specjalista 729-055-957

WYDZIAŁ  GEODEZJI

Osoba Stanowisko


Telefon

Ewa Tyjeńska-Makowska Kierownik Wydziału
729-055-918
Małgorzata Chrostek Podinspektor 729-055-905  
Joanna Stryjewska Inspektor 729-055-907
Monika Dąbrowska Podinspektor 729-055-906
Magdalena Miączyńska
Podinspektor 729-055-906
Karolina Rzeczkowska Podinspektor 729-055-906

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba

Stanowisko Telefon
Anna Kopka Kierownik
Anna Szymańska-Szarlak Zastępca Kierownika
Michał Smoliński Główny specjalista 729-055-916
Janusz Główka Główny specjalista 729-055-917
Barbara Pienicka Podinspektor 729-055-909

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficzno-Geodezyjnej

Andrzej Gronowski Kierownik Wydziału 729-055-915
Małgorzata Czyżyk Główny specjalista 729-055-912
Dariusz Kocięcki Inspektor 729-055-911
Irmina  Milewska Główny specjalista 729-055-910
Teresa Starzyk Główny specjalista 729-055-914
Magdalena Bębas Podinspektor 729-055-913
Ewa Maruszewska Pomoc administracyjna 729-055-911

 

WYDZIAŁ  POZYSKIWANIA FUNDUSZY I WSPIERANIA ROZWOJU

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna Staniszewska
Kierownik Wydziału 729-055-950

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy

Dorota Noremberg Specjalista 729-055-950

 Referat ds. Wspierania Rozwoju Jednostek Powiatu i Gmin

Kaja Szymańska Referent 729-055-950

WYDZIAŁ PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna  Bartołd
Kierownik Wydziału 729-055-946
Grażyna Czerwińska Główny specjalista 729-055-947
Karolina Chrzanowska Inspektor 729-055-947
Monika Chylińska Inspektor 729-055-947
Arkadiusz Kuźniewski Referent grafik komputerowy 729-055-947
Powiatowe Biuro Seniora
Katarzyna Pomianowska Inspektor 729-055-958

 

WYDZIAŁ  ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Osoba

Stanowisko Telefon
Małgorzata Bola Kierownik Wydziału 729-055-927
 Referat Geologii i Ochrony Środowiska
Anna Dołęgowska Kierownik Referatu 729-055-926
Małgorzata Kurnal Główny specjalista 729-055-926
Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Joanna Podgórska Główny specjalista 729-055-925
Danuta Tomporowska Inspektor 729-055-908

WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Osoba

Stanowisko Telefon
Karol Szczepaniak
Kierownik Wydziału 729-055-969
Artur Grabowski Zastępca Kierownika 729-055-961
Joanna Kowalska Główny specjalista  729-055-960
Michał Głowacki Podinspektor 729-055-961
Olena Szkoła Pomoc administracyjna 729-055-961
Ewelina Goryszewska Inspektor 729-055-961
 Referat ds. Zarządzania Kryzysowego

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I INWESTYCJI

Andrzej Kalinowski Kierownik Wydziału 729-055-922

 

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Osoba Stanowisko Telefon
Ewelina Bielska Kierownik Referatu 729-055-923
Anna Chodacz Główny Specjalista 729-055-921
Małgorzata Gołębiewska Główny Specjalista 729-055-921
Joanna Król Główny Specjalista 729-055-920
Olga Piasecka Podinspektor 729-055-920
Edyta Żmijewska Pomoc administracyjna 729-055-920
Ewa Kowalska Referent 729-055-920
Kamila Ostasz Pomoc administracyjna 729-055-920

Referat Inwestycji i Drogownictwa

Osoba Stanowisko Telefon
Tomasz Podsiadlik Kierownik Referatu 729-055-928
Agnieszka Gmurczyk Specjalista 729-055-943
Aleksandra Maliszewska Pomoc administracyjna 729-055-943

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Osoba

Stanowisko Telefon
Wojciech Rykowski Członek Zarządu Powiatu 729-055-904
Karol Makijonko
Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-901
Iwona Gołębiewska Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Renata Kośminska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Barbara Przybylska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Danuta Skibicka Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Marlena Kamińska Podinspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Anna Zawada Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Katarzyna Żerdziewska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Ewa Rudzińska Inspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Ewa Nadaj Referent 729-055-901

 

WYDZIAŁ  FINANSOWY 

Osoba

Stanowisko Telefon
Renata Sosnowska Kierownik Wydziału
 729-055-935
Elżbieta Jaszczak Pomoc administracyjna 729-055-933
Iwona Kowalska Inspektor 729-055-939
Katarzyna Markowska Główny specjalista 729-055-936
Joanna Potyrała Inspektor 729-055-939
Wioletta Psket Inspektor 729-055-934
Weronika Książek Podinspektor 729-055-934
Beata Czaplicka Główny specjalista 729-055-939
Joanna Wachol Główny specjalista 535-518-116
Anna Lazarska Pomoc administracyjna 729-055-938
Magdalena Jastrzębska Inspektor 729-055-938
Agnieszka Kęsik-Paliwoda Inspektor 535 518 250

WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna Ratkowska
Kierownik Wydziału
Marzanna Bielawska Pomoc administracyjna (Ośrodek Felinoterapii)
Agnieszka Łukaszewska Pomoc administracyjna

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Osoba

Stanowisko

Telefon
 Adam Wróblewski
 Audytor Wewnętrzny

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Dawid Łukaszewski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
729-055-949

 

GEODETA POWIATOWY

Osoba

Stanowisko

Telefon
Jarosław Kobyliński
Geodeta Powiatowy
729-055-919

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Jolanta Przybyłowska Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych - Główny Specjalista
729-055-932


 
 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Osoba

Stanowisko

Telefon
Wojciech Bogdan Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów 729-055-924

pok. 126

poniedziałek - 8.00-16.00

wtorek - 8.00-16.00

środa - 8.00-16.00

czwartek - 8.00-14.00

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony