Wydziały Starostwa

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje,
że  od  dnia 1 maja 2016 roku
opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej,
wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesje) można uiszczać
w kasie  Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7
lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów
nr  81 1600 1462 1837 0686 3000 0001Budynek Starostwa Powiatowego w CiechanowieStarostwo Powiatowe w Ciechanowie
 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
  
    http://www.ciechanow.powiat.pl     

http://www.stciechanow.bip.org.pl

 
    e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych ESP:
- na portalu ePUAP.gov.pl:
/ov4n6ri75n/skrytka
/ov4n6ri75n/SkrytkaESP
- na portalu WrotaMazowsza.pl:
/CPCiechCiechPZ/pull

NIP  i REGON:

Powiatu Ciechanowskiego:

NIP:  5661889579
REGON:  130377706

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie:

NIP: 5661670042
REGON: 130381582
 

Starostwo pracuje w godzinach:
poniedziałek: 900  -   1700

wtorek - piątek: 800 -1600
           
 
Wydział Organizacyjny

Wydział Administracyjny

tel. 23 672 54 15

Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

23 673 25 80

Stanowisko ds. kontroliWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 23 672 14 37

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

tel. 23 673 26 00

Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Wspierania Rozwoju Jednostek Powiatu i Gmin

tel. 23  673 26 02

Wydział Promocji Powiatu i Wspierania Działań Organizacji PozarządowychWydział Rolnictwa i Środowiska

tel. 23 673 26 01

Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

23 673 61 95

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

tel. 23 673 25 82
Wydział przyjmuje interesantów w godzinach
poniedziałek - od  900 do  1600
od wtorku do piątku - od 800  do  1500


Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek: 915  -   1640
              wtorek - piątek: 815  -1540            

 tel.  23 672 33 30 - rejestracja pojazdów

 tel.  673 59 76 - prawa jazdy


Wydział Finansowy

tel. 23 673 60 37

Audytor Wewnętrzny

Powiatowy Rzecznik  Konsumentów

Inspektor Ochrony Danych

Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Sekretariat Starosty:

tel. 23 672 34 85

tel/fax  23 672 29 45   

Kancelaria ogólna:    
tel. 23 672 54 15

          

Powrót na początek strony